Actueel

(Maart 2024)

Lagere boete MRB voor zware auto’s

Als u geen of te weinig motorrijtuigenbelasting (MRB) ofwel wegenbelasting betaalt, kan een naheffing met boete worden opgelegd. De naheffing wordt meestal berekend over een periode van één jaar. De boete is sinds 1 juli 2023 teruggebracht tot in beginsel 50% van dit bedrag. Omdat u voor een zware auto meer wegenbelasting betaalt dan voor een lichtere, is de naheffing en dus ook de boete hoger. De rechtbank Gelderland is het hiermee niet eens en heeft de boete daarom in een aangespannen zaak onlangs gematigd tot 25% voor een relatief zware auto. Het verzuim en de verwijtbaarheid voor zware en lichte auto’s is volgens de rechtbank immers hetzelfde. Heeft u dus onlangs een naheffing met boete MRB gehad voor een relatief zware auto, dan is het van belang hiertegen bezwaar en zo nodig beroep aan te tekenen. Verwijs daarin naar deze uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2024:909. Het is overigens nog niet bekend of de fiscus hoger beroep aantekent, dus de uitspraak staat nog niet definitief vast.

(December 2023)

Wijzigingen belastingen 2024

De Eerste en Tweede Kamer hebben het Belastingplan 2024 goedgekeurd. Dit betekent dat de tarieven en dergelijke voor volgend jaar definitief bekend zijn. De overheid heeft ook dit jaar weer de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. U treft ze vanaf vandaag aan op de site van de Rijksoverheid (rijksoverheid.nl zoekterm ‘belastingwijzigingen 2024’) en kunt ze downloaden en opslaan.

In deze publicatie is onder andere uitvoerig aandacht besteed aan alle aangepaste tarieven, denk met name aan de wijziging van de tarieven in box 2 en de verhoging van het tarief van box 3, en aan alle nieuwe bedragen en vrijstellingen. Ook regelingen voor ondernemers in de inkomstenbelasting zijn opgenomen en er zijn aparte hoofdstukken voor onder andere de auto.

(Oktober 2023)

Subsidie voor elektrische auto volgend jaar ongewijzigd

Particulieren die in 2024 een nieuwe elektrische auto aanschaffen, kunnen hiervoor €2.950 subsidie krijgen, net als in 2023. De subsidie zou eigenlijk verlaagd worden naar €2.550, maar dat plan gaat niet door. De reden is dat de aankoop van nieuwe elektrische auto’s stagneert, waarschijnlijk vanwege de stijgende kosten. Zo moet ook voor een elektrische auto vanaf 2025 wegenbelasting worden betaald, al geldt in 2025 nog een korting van 75% op het normale tarief. Voor nieuwe elektrische auto’s is er dit jaar dan ook nog volop subsidie aanwezig, voor occasions is echter nog maar €2,2 miljoen subsidie aanwezig, ofwel 7% van het beschikbare budget. Maar ook voor occasions kunt u in 2024 nog subsidie aanvragen, net als dit jaar bedraagt die €2.000. Na 2024 is de subsidie niet meer beschikbaar. Aanvragen kan via de site rvo.nl.

(Augustus 2023)

Te laat is te laat, ook voor de fiscus

Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag, kunt u bezwaar en zo nodig beroep aantekenen. Zoals u hier eerder kon lezen, moet de uitspraak van de rechter in beginsel binnen twee jaar na indienen van uw bezwaar volgen. Zo niet, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Uitgangspunt is dat deze schadevergoeding €500 per half jaar of een deel ervan bedraagt. Het kabinet en sommige lagere rechters willen hier in woz-geschillen vanaf, maar het gerechtshof Den Haag denkt hier anders over. Dit Hof besliste vorige maand namelijk dat ook de overschrijding van de termijn met één dag het bovengenoemde gevolg dient te hebben. Dit leverde belanghebbende dan ook €500 op. Beetje flauw misschien, maar als u de fiscus één dag te laat betaalt, of uw bezwaar één dag te laat indient, bent u eveneens de klos.

Uiterlijk 1 september 2023 zorg- en huurtoeslag aanvragen

Had u in 2022 recht op zorg- of huurtoeslag, vraag die dan uiterlijk 1 september 2023 aan. Bekend is dat zo’n 10% van iedereen die recht heeft op de toeslagen, vergeet een aanvraag in te dienen. En dat terwijl een toeslag u tot honderden euro’s per maand kan opleveren. Weet u niet zeker of u recht heeft op de toeslagen, bijvoorbeeld omdat uw inkomen wellicht te hoog is, maak dan op de site van de Belastingdienst eerst een proefberekening. Als u de juiste gegevens invult, weet u precies op welke bedragen u recht heeft. Verandert uw situatie, geef dit dan ook zo snel mogelijk door. Zo voorkomt u dat u te weinig toeslag krijgt, of dat u teveel ontvangen toeslag moet terugbetalen.

(Juli 2023)

Beperkte parkeerduur wassen neus?

Op sommige plaatsen mag u alleen voor een beperkte periode betaald parkeren. Op deze manier wil men lang parkeren voorkomen. Onlangs is echter beslist dat een naheffing parkeerbelasting niet mogelijk is als toch langer dan de maximale parkeertijd wordt geparkeerd (ECLI:NL:GHSHE:2023:145). Best lastig, want hoe moet een gemeente langer parkeren dan voorkomen? De heffingsambtenaar vroeg het zich op de zitting ook af, maar het Hof Den Bosch gaf aan dat het niet zijn taak was daar antwoord op te geven. Heeft u in een soortgelijke situatie dus een naheffing gehad, dan kunt u met succes in beroep, want de zaak is ook al bij de Hoge Raad geweest.

Fiscale inflatie

Met name door de gestegen energieprijzen is de inflatie torenhoog. De overheid vindt dat vervelend voor u, maar dat blijkt niet altijd uit het gevoerde beleid. Zo zijn de kosten van een naheffing parkeerbelasting  in 2023 met 10% verhoogd en daar komt in 2024 nog eens 5% bovenop. Kan dat ook anders? Ja hoor, de boete van een naheffing wegenbelasting wordt juist gehalveerd. Klinkt toch iets geloofwaardiger als je beweert de inflatie te willen beperken…

Rechter helpt kabinet een handje

Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag, kunt u bezwaar en zo nodig beroep aantekenen. De uitspraak van de rechter moet in beginsel binnen twee jaar na indienen van uw bezwaar volgen. Zo niet, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Uitgangspunt is dat deze schadevergoeding €500 per half jaar of een deel ervan bedraagt. Het kabinet wil hier in WOZ-geschillen vanaf. Logisch, want het aantal WOZ-geschillen neemt alleen maar toe. Ook logisch, want gemeentes stellen uw WOZ-waarde vaak niet al te nauwkeurig vast. Gevolg: ongeveer de helft van alle bezwaren moet worden toegewezen. Krijgt u geen gelijk en stapt u naar de rechter, dan moet deze dus binnen twee jaar uitspraak doen. Omdat het aantal WOZ-geschillen fors toeneemt, is dit vaak niet haalbaar. Zoals gezegd heeft u dan recht op een schadevergoeding van €500 per half jaar overschrijding, maar de rechtbank Middelburg vindt dit in WOZ-zaken, net als het kabinet dus, een beetje veel van het goede. Daarom is onlangs in een WOZ-geschil de schadevergoeding door de rechtbank op eigen initiatief verlaagd naar €50 per half jaar overschrijding. Het kabinet mag de rechter dus wel dankbaar zijn, al zouden wij iedereen in een soortgelijke situatie adviseren hiermee niet akkoord te gaan en hoger beroep aan te tekenen. De meeste rechters gaan namelijk nog gewoon uit van €500 per half jaar overschrijding. Helaas krijgen de rechters het dan wel weer drukker….

Bijtelling auto algemeen bekend?

Als u over een auto van de zaak beschikt en meer dan 500 km per jaar privé rijdt, moet u een percentage van de nieuwprijs bij uw inkomen tellen. Wist u niet hè, of toch? Vermeldt u de bijtelling niet in uw aangifte, dan riskeert u een naheffing of navordering met boete. Was dit ook bekend? Opmerkelijk, want de rechtbank Breda vernietigde de boete in een zaak waarin een belastingplichtige de bijtelling niet had aangegeven. Volgens de rechtbank is de bijtelling namelijk geen algemeen bekend feit. Nog opmerkelijker, de belastingplichtige was werkzaam in ….. de autobranche.

(Juni 2023)

Geen stijging  te betalen belastingrente voor toeslagen

De te betalen en te ontvangen belastingrente voor bijna alle belastingsoorten stijgt per 1 juli 2023 naar 6%. Normaal gesproken geldt dit percentage ook voor de toeslagen, maar het kabinet heeft besloten de te betalen belastingrente over terug te betalen toeslagen niet te verhogen. Dit blijft dus 4%. Anderzijds wordt het percentage belastingrente voor toeslagen wel verhoogd, voor zover het te ontvangen bedragen betreft. Krijgt u dus achteraf meer aan toeslagen uitbetaald, dan wordt over het meerdere 6% belastingrente vergoed. Het kabinet bekijkt nog of in de toekomst de percentages belastingrente verlaagd kunnen worden. Dit is afhankelijk van de vraag of hier budgettaire ruimte voor is.

Hoe is het mogelijk?

Kan iemand ons vertellen of we in dit land soms geld teveel hebben? We vroegen het ons af toen we onlangs deze uitspraak (ECLI:NL:RBGEL:2023:2727) tegenkwamen. In een fiscaal geschil om €8,10 moest ruim €4.300 aan schadevergoeding worden betaald. Waarom? Er was niet tijdig gereageerd op het ingediende bezwaar en de zaak was niet tijdig afgehandeld, onder meer omdat de indiener van het bezwaar niet was ‘gehoord’.