Praktijkvragen

 

Verhuiskosten

Ik ben eigenaar van een hotel-restaurant. Eén van mijn betere medewerkers klaagt steeds vaker over de files en wil verhuizen. Kan ik hem hiervoor een belastingvrije vergoeding geven?

 

Dat hangt ervan af. Als uw werknemer nu minstens 25 kilometer van het werk woont en na verhuizing deze afstand met minstens 60% kleiner is geworden, is een vergoeding mogelijk als uw werknemer nog geen 2 jaar bij u in dienst is of minder dan 2 jaar geleden is overgeplaatst. De vergoeding mag maximaal €7.750 bedragen plus de kosten van het overbrengen van de inboedel.

Als niet wordt voldaan aan genoemde voorwaarden is deze vergoeding alleen mogelijk als u aannemelijk kunt maken dat er zakelijke redenen zijn voor de verhuizing. Lukt dit niet dan is de vergoeding belast of kunt u deze onderbrengen in de werkkostenregeling. In het laatste geval is de vergoeding ook onbelast, maar betaalt u 80% belasting over de vergoeding als u de vrije ruimte overschrijdt.

 

Bestelauto

Ik ben administrateur van een schildersbedrijf. Onze BV beschikt momenteel over acht bestelauto’s, die doorlopend afwisselend door het personeel worden gebruikt. Ik hoor tegenstrijdige berichten over het al dan niet toe moeten passen van de bijtelling voor privégebruik. Hoe zit dat precies?

 

Over de fiscale bijtelling voor bestelauto’s zijn boeken vol geschreven. Voor u is van belang dat de bestelauto’s doorlopend afwisselend door het personeel worden gebruikt. Daardoor hoeven de werknemers van uw bedrijf de bijtelling niet toe te passen, als daardoor moeilijk is vast te stellen wat het privé voordeel per werknemer is. Uw bedrijf moet wel per bestelauto een bedrag van €300 per jaar aan belasting afdragen. Houd bovendien in de gaten dat de gewone bijtelling toegepast moet worden, zodra de auto’s niet meer doorlopend afwisselend gebruikt worden.

 

Ziektekosten

Ik heb hartproblemen en moet regelmatig naar het ziekenhuis voor controles. Ik gebruik hiervoor mijn eigen auto. Kan ik hiervoor iets in aftrek brengen in mijn aangifte?

 

Jazeker, u kunt deze reiskosten als ziektekosten aftrekken tegen de werkelijke kilometerkostprijs. Onder andere de ANWB kan u vertellen hoeveel die bedragen voor uw type auto. Ook ritjes naar de huisarts, de fysiotherapeut, de tandarts en dergelijke kunt u tegen de werkelijke kosten opvoeren in de aangifte. Houd u er wel rekening mee dat voor ziektekosten een drempel geldt. Dat wil zeggen dat u een bedrag eerst zelf moet betalen, alvorens u aan aftrek toekomt. Alleen het meerdere boven dit bedrag is aftrekbaar. Welk bedrag geldt, is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

 

Parkeerboete

Ik heb vorige week een parkeerboete gehad omdat ik ergens geparkeerd stond zonder te betalen. Ik ben servicemonteur en moest ergens een gerepareerde TV afgeven. Dus had ik de auto met nog draaiende motor en de alarmlichten aan bij het adres voor de deur geparkeerd. Ik heb de TV afgegeven, met de klant afgerekend en was hooguit vijf minuten later weer bij mijn auto. In de tussentijd had men echter al een bon uitgeschreven. Dat is toch van de zotte!

 

Voor uw gevoel wellicht wel, maar toch staat de parkeerwachter hier in zijn recht. U hoeft namelijk geen parkeerkaartje te kopen indien er sprake is van laden en lossen. In uw geval was hiervan echter geen sprake meer, omdat u nog met de klant heeft afgerekend. Volgens de wet is er alleen sprake van laden/lossen als u goederen direct in of uit de auto laadt.

 

WOZ-waarde

Vraag niet hoe het mogelijk is, maar de gemeente heeft bij me in de buurt een jeugdhome geopend. In het begin viel de overlast nog wel mee, maar het wordt steeds erger. Mijn buurman beweert dat daarom de WOZ-waarde van onze huizen is gedaald. Volgens mij kijkt de gemeente daar helemaal niet naar, dus ik geloof er geen fluit van. Wat vinden jullie?

 

Uw buurman heeft wel gelijk. Als het door u genoemde jeugdhome overlast veroorzaakt, zal een potentiële koper van uw woning bereid zijn er minder voor te betalen. En dus zal de gemeente de WOZ-waarde ook moeten aanpassen. De overlast is vervelend voor u, maar betekent wel dat u voortaan minder OZB hoeft te betalen. Past de gemeente bij de komende waardevaststelling uw WOZ-beschikking niet aan, ga dan in bezwaar en zo nodig in beroep bij de rechter.

 

Aftrek hypotheekrente verbouwing

Ik wil mijn woning laten verbouwen. De aannemer heeft een offerte gemaakt voor €40.000. Ik kan een extra hypotheek opnemen, maar vind de prijs nogal hoog. We zijn wat aan het onderhandelen gegaan en de aannemer is bereid de btw te schrappen als ik geen factuur wil hebben. Dat scheelt me zo’n €6.000. Wat vindt u?

 

Los van de vraag of u het acceptabel vindt om mee te werken aan fraude, kost dit u wel de aftrek van de rente over de verbouwing. Er is namelijk bepaald dat u de kosten van verbetering van de woning schriftelijk moet kunnen bewijzen. Als u financiert tegen 5% rente en deze aftrekt tegen 36,93%, betaalt u netto €1.261 rente. Leent u €34.000 tegen 5% niet-aftrekbare rente, dan betaalt u €1.700 netto. Aangezien u de rente maximaal 30 jaar kunt aftrekken, kan daar de korting van uw aannemer niet tegenop. Niet doen dus.

 

Kosten belastingprocedure

De gemeente heeft naar mijn mening de WOZ-waarde van mijn woning veel te hoog getaxeerd. Op de WOZ- beschikking staat dat ik in bezwaar kan. Zijn hier kosten aan verbonden? En als mijn bezwaar wordt afgewezen, kan ik dan naar de rechter stappen? En wat kost me dat wel niet aan advocaatkosten?

 

Als u bezwaar aantekent tegen uw WOZ-beschikking, zijn hier geen kosten aan verbonden. Als de gemeente uw bezwaar afwijst kunt u naar de rechter stappen. U hoeft hiervoor geen advocaat in de arm te nemen, u mag het helemaal zelf doen. Wees overigens gerust, want de rechter zal rekening houden met het feit dat u zelf procedeert. Als u in beroep gaat bij de rechter, moet u wel €50 (tarief 2023 voor natuurlijke personen) griffierecht betalen. Dit bedrag krijgt u terug als u gelijk krijgt van de rechter. U kunt ook nog in hoger beroep als de rechter u geen gelijk geeft. Hoger beroep kost €184 (tarief 2023 voor natuurlijke personen). Ook dit krijgt u terug als u in het gelijk wordt gesteld. Overigens worden deze bedragen jaarlijks wat aangepast, maar dan hebben we het maar over een paar euro. Het griffierecht zal u dus de kop niet kosten.

 

Toegang tot pc

Ik run al jaren een garagebedrijf. Onlangs heb ik een boekenonderzoek gehad van de fiscus. Op een gegeven moment vroeg de controleur of hij de bestanden in mijn pc mocht bekijken. Ik heb hem maar zijn zin gegeven, maar op een gegeven moment zag ik dat hij zelfs mijn email zat te lezen. Mag dat zomaar?

 

Ja, u moet inzage verlenen in alle gegevensdragers die voor uw belastingheffing van belang kunnen zijn. Tegenwoordig is dat vaak in digitale vorm. Ook uw zakelijke email hoort daarbij, aangezien zich hierin bijvoorbeeld ook opdrachtbevestigingen kunnen bevinden.

 

Zelfstandigenaftrek en gebruikelijkheidscriterium

Mijn vrouw en ik hebben samen een fysiotherapiepraktijk in de vorm van een vof. We zijn allebei fysiotherapeut en behandelen ook allebei de patiënten. In verband met onze kinderen werkt mijn vrouw zo’n 30 uur per week, terwijl ik zelf gewoon 40 uur draai. Mijn vrouw neemt in haar werktijd ook de administratie voor haar rekening. Laatst hoorde ik van een collega dat mijn vrouw geen recht zou hebben op de zelfstandigenaftrek in verband met het gebruikelijkheidscriterium. Klopt dat?

 

Waarschijnlijk niet. Het ligt er namelijk aan welk deel van de tijd uw vrouw bezig is met zogenaamd ‘ondersteunende werkzaamheden’. Zo op het eerste gezicht behoren onder andere de administratieve werkzaamheden van uw vrouw hiertoe. Als uw vrouw meer dan 70% van de tijd bezig is met ondersteunende werkzaamheden, vervalt inderdaad haar recht op de zelfstandigenaftrek. De uren dat uw vrouw patiënten behandelt, zijn niet ondersteunend en tellen dus gewoon mee voor het recht op zelfstandigenaftrek.

 

IJsje van de zaak

Ik run een reclamebureau en heb in totaal vijf man personeel. Tegenover ons kantoor zit een Italiaanse ijssalon, waar ik zomers met mijn werknemers nog wel eens een ijsje ga eten. De rekening zet ik op de zaak, maar een tijdje terug zei mijn boekhouder dat dit niet zomaar kan en dat het ijs bij mijn personeel belast is als loon. Dat is toch onzin mag ik hopen?

 

Nee, helaas niet. Alle voordelen die uw werknemers uit hun werkzaamheden genieten, zijn in beginsel belast als loon, dus ook een ijsje. Er zijn wel een paar uitzonderingen, waar u hier goed gebruik van kunt maken. Zo blijft een ijsje onbelast als het op de werkplek genoten wordt, dus bijvoorbeeld bij u op kantoor of in de kantine. Het is dus voordeliger voortaan de ijsjes te halen of te laten bezorgen en bij u op kantoor op te eten. Het nadeel is dat de kosten ervan dan maar beperkt aftrekbaar zijn, in beginsel voor 80% als uw winst belast is in de inkomstenbelasting of voor 73,5% als u een BV heeft en vennootschapsbelasting betaalt. Ziet u dit niet zitten en gaat u liever naar de ijssalon van uw overbuurman, dan kunt u de rekening ook onderbrengen in de werkkostenregeling. De ijsjes blijven dan voor uw personeel onbelast, maar als u in een jaar boven de zogenaamde vrije ruimte uitkomt, betaalt u 80% belasting. Dat lijkt misschien veel, maar als u de kosten van het ijsje moet bruteren bent u als werkgever meer kwijt.

 

Hoewel aan deze informatie de uiterste zorg is besteed, aanvaardt BFS geen verantwoordelijkheid voor eventuele onvolkomenheden.